ZDRAVOTNÍCKE OBLEČENIE VZNIKLO ASI PRED 100 ROKMI

alebo ÚŽASNÉ OBLEČENIE PRE ÚŽASNÝCH ĽUDÍ ?

Lekárske povolanie je už od nepamäti považované za jednú z najšľachetnejších profesií na celom svete.

          V zdravotníctve sú profesie, ktoré si zaslúžia obrovský rešpekt. Uvedomujeme si, že v tomto náročnom odbore pracujú úžasní ľudia: lekári, zdravotné sestry, laboratórni technici, farmaceuti, veterinári, študenti, asistenti lekárov, sestričky, chirurgovia, zubári, patológovia, pediatri, pôrodníci, rádiológovia, fyzioterapeuti, administratívni pracovníci, učitelia, hygienici, ... a mnoho iných, ktorí musia byť neúprosne optimistickí, odhodlaní a odolní voči negatívnym emóciam, ktoré vyvoláva náš strach o zdravie nás a našich blízkych. Napriek tomu majú zdravotníci pozitívny vplyv na svoju komunitu. Sú inšpiratívni.

           Zdravotníci sú pre nás v Perličke všeobecne úžasní a výnimoční. S úctou sa dívame na túto komunitu. Keď sa povie medicína či zdravotníctvo, pravdepodobne si predstavíte lekárov alebo sestričky v bielych čistých plášťoch. No nie vždy to bolo tak. Nikoho neprekvapí, že tak, ako všetko okolo nás, aj zdravotnícke oblečenie podlieha dynamickým zmenám.

        Ešte začiatkom 18. storočia ako zdravotné sestry pracovali mníšky a lekári neoperovali v bielych plášťoch. Zárodok toho, že niekedy v budúcnosti sa bude používať bielý plášť, ako symbolčistoty sa objavil až v druhej polovici 19 storočia. Chirurgicky plášť sa presadil až potom čo Louis Pasteur, francúzsky chemik, biológ a lekár, sprístupnil poznatky o mikrobiológii a imunológii. Myšlienky tohto vedca posunul bližšie smerom ku lekárstvu britsky chirurg Josefh Lister. Ten zistil, že až 80 % prípadov operácií viedlo k infekcii a postupne zaviedol čistotu a sterilizáciu pri chirurgických zákrokoch. Napriek umývaniu rúk a sterilizácii chirurgických nástrojov Joseph Lister ešte nepovažoval zdravotnické oblečenie za zdroj infekcie. Štafetu týchto myšlienok doniesol do cieľa až Listerov študent a neskôr významný škótsky chirurg William Macewen. Až vďaka jeho tvrdohlavosti sa podarilo začiatkom 20.storočia presadiť do všeobecnej praxe biely lekársky plášť. V dnešnej spoločnosti je pracovné oblečenie akýmsi základom takmer každej profesie. Mnohé firmy majú dané, čo nosia ich pracovníci. Či už je to kvôli identifikácii, značke alebo bezpečnosti. Vždy to má svoje dôvody. V prípade zdravotníctva platí všetko menované ale k tomu pridajme ešte aj pohodlie. Dôležitým faktorom spokojnosti zdravotníckeho personálu je určite oblečenie, ktoré nehryzie, neťahá, neomíňa.

          V Perličke sa snažíme myslieť na všetky potreby zdravotníkov a s rešpektom odievať celé zdravotníctvo.  

           

 

foto zdroj: boston.com