ZDRAVOTNICKÉ OBLEČENÍ VZNIKLO ASI PŘED 100 LETY

nebo ÚŽASNÉ OBLEČENÍ PRO ÚŽASNÉ LIDI?

Lékařské povolání je už od nepaměti považováno za jednu z nejšlechetnejší profesí na celém světě.

         Ve zdravotnictví jsou profese, které si zaslouží obrovský respekt. Uvědomujeme si, že v tomto náročném oboru pracují úžasni lidé: lékáři, zdravotní sestry, laboratorní technici, farmaceuti, veterináři, studenti, asistenti lékařů, sestričky, chirurgové, zubaři, patologové, pediatři, porodníci, radiologové, fyzioterapeuti, administrativní pracovníci, učItelé, hygienici, ... a mnoho jiných, kteří musí byť neúprosně optimističtí, odhodlaní a odolní voči negativním emocím, které vyvolává náš strach o zdraví nás a našjch blízkých. Přesto mají zdravotníci pozitivní vliv na svou komunitu. jsou inšpiratívni.

          Zdravotníci jsou pro nás v Perličcee obecně úžasni a výnimoční. S úctou se díváme na tuto komunitu. Když se řekne medicína či zdravotnictví, pravděpodobně si představíte lékaře nebo sestričky      v bílých čistých plášťech. No ne vždy tomu bylo tak. Nikoho nepřekvapí, že tak, jako všechno kolem nás,    i zdravotnické oblečení podléhá dynamickým změnám.

          Ešte začátkem 18. století jako zdravotní sestry pracovali jeptišky a lékaři neoperovali v bílých plášťech. Zárodek toho, že někdy v budoucnu se bude používát bílý plášť jako symbol čistoty se objevil až v druhé polovině 19 století. chirurgickej plášť se prosadil až poté co Louis Pasteur, francouzský chemik, biolog a lékař, zpřístupnil poznatky o mikrobiologii a imunologii. Myšlenky tohoto vědce posunul blíž směrem ke lékařství britský chirurg Josefh Lister. Ten zjistil, že až 80% případů operací vedlo k infekci        a postupně zavedl čistotu a sterilizaci při chirurgickýchých zákrocích. Navzdory umývání rukou a sterilizaci chirurgických nástrojů Joseph Lister ešte nepovažoval zdravotnické oblečení za zdroj infekce. Štafetu týchto myšlenek donesl do cíle až Listerův student a později významní skotskej chirurg William Macewen. Až díky jeho tvrdohlavosti se podařilo začátkem 20.storočí prosaditt do obecné praxe bílý lékařský plášť.    V dněšní společnosti je pracovní oblečení jakýmsi základem téměř každěj profese. Mnohé firmy mají dané, čo nosí jejich pracovníci. Či už je to kvůli identifikaci, značce nebo bezpečnosti. Vždy to má své důvody. V případě zdravotnictví platí všechno jmenované, ale k přidejme k tomu ješte i pohodlí. Důležitým faktorem spokojenosti zdravotnického personálu je určite oblečení, které nekouše, netahá, neomíjí.

 V Perličce se snažíme myslet na všechny potřeby zdravotníků a s respektom oblékat celé zdravotnictví.

 

foto zdroj: boston.com