TRENČÍN - MESTO MÓDY. PERLIČKA - MÓDNE ZDRAVOTNÍCKE OBLEČENIE Z TRENČÍNA.

Identita značky Perlička je silne spätá s mestom Trenčín a Trenčín je zase úzko spätý s textilným priemyslom a módou. Mesto módy, ako sa tradične mestu pod hradom Matúša Čáka hovorí sa stalo centrom produkcie krásy z viacerých dôvodov. Korene toho, že je v Trenčine oproti iným mestám na Slovensku vysoko prítomný duch pre krásu a esteiku treba hľadať v histórii, prírodnom prostredí a dobrej polohe pre obchod, ktoré dizajnovali dannosti a zručnosti ľudí v okolí Trenčína. Prvým dôležitým faktom je tradícia zlatníckeho remesla. Cech zlatníkov v Trenčíne vznikol už v druhej polovici 16. storočia a svoju činnosť ukončil až všeobecným zrušením cechov v Uhorsku v r. 1872. Druhým faktom bol rozvoj odevného priemyslu v Trenčíne počas prvej Československej republiky (1918- 1938). No a nakoniec do tretice posledný dôležitý fakt, prečo je taká vysoká koncentrácia tvorcov módy na Slovensku práve v Trenčíne je fakt, že v 60. rokoch dvadsiateho storočia sa začína v Trenčíne formovať jedna z jeho významných a medzinárodne známych aktivít – výstavníctvo. Spojením odevného a výstavnického priemyslu vzikol jeden z najznámejších veľtrhov bývalého Československa - módny veľtrh TRENČÍN MESTO MÓDY. Trenčín v tom čase zažíval roky svojej najväčšej slávy a stal sa mekkou krásy a módy vo vtedajšej ČSFR . Prirodzene ožil aj celý segment odievania. Dnes má Trenčín práve preto skvelú základňu remeselne zdatných krajčírok, šičiek a módnych dizajnérov a je nepísaným lídrom odevného priemyslu na Slovensku. Na týchto základoch a dannostiach stavia svoju identitu aj značka Perlička. Dostatok kvalitnej pracovnej kapacity, moderné vybavenie dielní a sústredenie sa na jeden špecializovaný segment - zdravotnícke oblečenie, robí dnes z Perličky jedného zo špičky tohto segmentu. Obchodný model Perličky je postavený na vlastnej výrobe, neponúka výrobky iných výrobcov. Perlička to je vývoj a navrhovanie módneho dizajnu zdravotníckeho oblečenia, samotná precizna výroba a následná distribucia až k vám domov, alebo do zamestnania.